Email : uin@ar-raniry.ac.id | Telpon : +651-7557321

BERITA ACARA PENETAPAN CALONREKTOR UINAR 2018-2022

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2018 - 2022   Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2

Syarat Yudisium FEBI Semester Ganjil TA. 2017/2018

Mata Kuliah Prodi S1 IE Sem. Genap TA 2017/2018

 

Mata Kuliah Prodi S1PS Semester Genap TA 2017/2018

Kalender Semester Genap TA. 2017/2018 FEBI